A-Systems Polska S.A.
ul. Saska 6A/21
03-968 Warszawa
tel: (+48) 22 654 22 22
(+48) 22 513 14 20
(+48) 504 00 20 54
Email: biuro@systems-automotive.eu

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 00000402704
Wysokość kapitału zakładowego 200 000,00 zł wniesiony w całości

KRS 0000402704
REGON 145842880
NIP 1132851534

Konto Bankowe:
Bank Millenium
Nr konta PL: 88 1160 2202 0000 0001 9901 2956
Nr konta EUR: 53 1160 2202 0000 0001 9901 8242